İçmimari Tasarım

Saba Proje, çağdaş, sürdürülebilir, sağlıklı bir çevre için mimari / içmimari projeler üretmek, uygulama projeleri hazırlamak, kontrolörlük ve danışmanlık hizmeti vermek ülküsüyle kuruldu. Ekibimiz, müşterinin ihtiyaçlarını ve mekânın gereksinimlerini, önerileri ile harmanlayarak, hem konforlu hem de estetik yaşam alanları tasarlamaktadır. Bunun gerçekleşebilmesi için de iletişim, teknoloji, işbirliği ve koordinasyonu ön planda tutmaktadır. Saba Proje, tasarım sürecinde, ihtiyaçların da ötesinde, kavramsal, sosyo-kültürel ve psikolojik boyutları da değerlendirmeye katarak projenin bağlamsal zenginliğini öne çıkarmaktadır. Proje üretim sürecinde ise, kaliteli, doğru çizim standartları ve görselleştirme araçlarını kullanarak projelere artı değer katmayı amaçlamaktadır. Saba Proje, mimari kültürün geleceğe taşınması için geçmişin birikiminden yararlanırken, çağı ve yeniyi takip etmeyi, yaşam dokusu ve ruhu olan mekânlar tasarlamayı hedef olarak benimsemiştir.